Защо да съхраним Стволови клетки на детето си

Posted by - февруари 8, 2023

Какво са стволовите клетки? Последните години, все повече се говори за стволови клетки и за това, защо да ги запазим при раждането. Какво ни предоставят те като възможност в бъдеще? Стволови клетки има, както при човека, така и при всички многоклетъчни организми. Тяхното уникално качество да се самовъзстановяват и да се превръщат в различни видове