Хроничен простатит

Posted by - октомври 1, 2022

Хроничният простатит е много разпространено заболяване. През последните години се среща все по-често. Поради това и поради факта, че поразява мъжа в активната възраст, както и последвалите го понякога нарушения в половия живот, той придобива все по-голямо медико-социално значение. Хроничният простатит може да бъде последица на недостатъчно лекуван остър простатит, но в повечето случаи той се