Аргинин – опасен ли е за здравето ни?

Posted by - февруари 22, 2023

Знаете ли какво означава алифатна аминокиселина? Аргининът е точно такава аминокиселина, която съществува в свободно състояние в организма. Друг вариант, по който можете да я срещнете е като част в състава на много белтъци. Протамините, които са нискомолекулни ядрени белтъци, които заместват хистоните в смерматогенезата, могат да се похвалят, че в състава си имат именно