Защо медицинското работно облекло е важно

Posted by - май 29, 2023

Медицинското работно облекло е неизменна част от работата на медицински професионалисти – от лекари и медицински сестри до техниците и административния персонал. То не е просто един вид униформа, а представлява важна мярка за защита на здравето на медицинския персонал, пациентите и обществото като цяло. В тази статия ще разгледаме защо медицинското работно облекло е