термометър за температура | shop.microsyst.net

Всички видове цифрови термометри

Posted by - април 27, 2023

Има няколко вида дигитални термометри, всеки със своите уникални функции и приложения. Някои често срещани видове цифрови термометри включват: Орален цифров термометър Оралните цифрови термометри са най-разпространеният тип цифрови термометри и се използват за орално измерване на телесната температура. Те се състоят от малка сонда, която се поставя под езика за измерване на температурата в