термометър за температура | shop.microsyst.net

Всички видове цифрови термометри

Posted by - април 27, 2023

Има няколко вида дигитални термометри, всеки със своите уникални функции и приложения. Някои често срещани видове цифрови термометри включват: Орален цифров термометър Оралните цифрови термометри са най-разпространеният тип цифрови термометри и се използват за орално измерване на телесната температура. Те се състоят от малка сонда, която се поставя под езика за измерване на температурата в

Глутатион / Glutathione

По-здрави и млади чрез набавяне на глутатион

Posted by - април 21, 2023

Глутатион – това е най-важният антиоксидант в храната, който играе ключова роля за опазването на клетките и тъканите от увреждания. Той помага за поддържане на здравословното функциониране на имунната система и защитните механизми на тялото. Английското наименование е glutathione. Веществото глутатион се явява е един от най-важните антиоксиданти в нашето тяло. Той е много важен