ЧЕРВЕНО МЕСО

декември 25 | Публикувано от zdrave | Диети, Здраве

Първата и най-важна стъпка към вегетарианството е намаляването или пълното елиминиране на червеното месо. Най-често се започва с ограничаването на говеждото и свинското месо. В широкия смисъл на думата като червено месо се определя месото от бозайници — дивеч — сърнешко и заешко, както говеждо, свинско, телешко и овче. Това название се използва главно за разграничаване от месото на рибата и птиците, което обикновено не е червено.

Човек консумира месо още от времето, когато се е занимавал предимно с лов. Животните, които е изяждал, са били част от интактната екологична система, какъвто е бил и самият той. Този ранен предшественик на модерния човек е трябвало да адаптира храносмилателната си система и метаболизма си към наличната храна. По-късно, в по-близкото минало човек започва да отглежда домашни животни и да ги използва за храна. Това вероятно е оказало някакво влияние върху качеството на месото. В последно време обаче условията, при които живеят тези животни, са много изменени. Постиженията в биотехнологиите улесняват производството на месо. Докато продуктивността и цената са удовлетворителни, качеството на месото, което обикновено се консумира, е значително влошено.
Какво да се прави:
правилно използване и съхранение на месо
Опасността идва от суровото месо. След като месото премине кулинарна обработка, то става безопасно. Суровото месо може да бъде източник на инфекции. Много рядко

такъв източник може да бъде и обработеното месо, особено ако е оставено на топло за по-дълго време. Когато месото в хладилник, бактерии от рода на салмонелата изобщо не се развиват. Те също не са твърде активни и при стайна температура, но остават живи в продължение на седмици и могат да предизвикат инфекции. Ето защо повърхностите, които са в контакт със сурово месо, трябва да се почистват особено грижливо. За да се сведе до минимум рискът от инфектиране с антибиотикорезистентни микроорганизми, според здравните институции трябва да се спазват следните правила:

1. Не оставяйте капещи пакети със сурово месо на горните полици на хладилника или на върха на натоварена с продукти количка в магазина за хранителни стоки, защото те могат да замърсят другите храни и преди всичко тези, които не преминават през кулинарна обработка.
2. Не използвайте едни и същи съдове и дъски за рязане на сурово месо и на зеленчуци, ако те се консумират сурови. Повърхностите, които са имали допир със сурово месо, трябва внимателно да се почистят, преди да се използват за други цели.
3. Всички прибори, използвани за обработката на суровото месото, както и гъбите, и кърпите, с които се почистват, трябва да минат през топла сапунена вода.
4. Ако сме държали сурово месо, трябва внимателно да си измием ръцете.
5. Месото трябва да бъде обработено добре кулинарно, да не се оставя на стайна температура продължително време, а да се охлади бързо и да се постави в хладилник.
6. Кулинарно обработеното месо и ястията, приготвени от месо, трябва да се претоплят внимателно, преди отново да бъдат сервирани.

Няма подобни на ЧЕРВЕНО МЕСО.

Yahoo BookmarksTwitterShare

Вашият коментар

Необходимо е да влезнеш в системата за да публикуваш коментар.