ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК

ноември 24 | Публикувано от zdrave | Здраве, Първа помощ

Трябва да се окаже колкото може по-бързо помощ. Ако вероятната причина за анафилактичния шок е лекарствено вещество, трябва:
1. Да се прекрати приемането на лекарството.
2. Главата на болния да се обърне настрани, за да се предотврати гълтането на езика.
3. Да се отворят прозoците и да се осигури постъпване на чист въздух.
4. Ако е възможно да се постави стегнат гумен маркуч по-високо от мястото, където е поставена инжекцията.
5. На мястото на инжекците да се постави лед. Това ще забави постъпването на алергена.
6. Да се повика „бърза помощ“ (ако около болния има няколко човека, някой от тях трябва да повика „бърза помощ“ ,колкото се може по-бързо).
7. Мястото, където е вкарано лекарството, по възможност да бъде заобиколено с разтвор на адреналин от 0,1% чрез инжекции. Прави се подкожно или вътремускулно инжектиране на 0,2-0,3 мл разтвор.
8. На друго място (например в седалището) се вкарват още 0,3-0,5 мл разтвор на адреналин. Общият брой на вкарания адреналин не трябва да надвишава 2 мл.
9. За всички извършени действия трябва да се съобщи на лекаря от „бърза помощ“.

Ако причината за анафилактичния шок е ужилване от насекомо, трябва:
1. Болният да легне така, че главата му да бъде обърната настрани, за да се предотврати гълтане на езика.
2. Ако е възможно, мястото над ужилването да се стегне с гумен маркуч.
3. Внимателно да се извади жилото и торбичката с отрова, за да се прекрати нейното всмукване.
4. По възможност да се постави лед на мястото на ужилването.
5. Да се извика „бърза помощ“ или колкото може по-скоро болният да се закара в медицинско заведение.
6. По възможност около мястото на ужилване да се направят инжекции от 0,1% разтвор на адреналин. Подкожно или вътремускулно се вкарват 0,2-0,3 мл разтвор.
7. На друго място се вкарват още 0,3-0,5 мл адреналин. Общото количество на вкарания адреналин не бива да надвишава 2 мл.
8. За всички извършени действия трябва да се съобщи на лекаря.

Няма подобни на ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК.

Yahoo BookmarksTwitterShare

Вашият коментар

Необходимо е да влезнеш в системата за да публикуваш коментар.