ЗАПЕК ОТ ЕНДОКРИНЕН ПРОИЗХОД

ноември 7 | Публикувано от zdrave | За децата, За жената, За мъжа, Заболявания

Нарушението в дейността на ендокринните жлези води до появата на функционален запек, особено при недостатъчна хормонална секреция. По време на климак-теричния период много често се появява запек и метео-ризъм, протичането на хроничния запек по време на менструалния период рязко се влошава.

Запекът от ендокринния произход често пъти е атони-чен.

„По професия съм хирург, анестезиолог-реанимато-лог. На 56 години съм, 20 от тях прекарах в операционната. Нагледах се на страданията на болните и на това, как умираха. Още от студентски години ме измъчваше въпросът — защо при аутопсия се открива, че всички органи са здрави, а човек умира? За съжаление отговори за истинските причини за различните заболявания започнаха да се появяват в пресата само в последно време, Без съмнение основния и безценния принос в разкриването на механизмите па нарушения на здравето на човека е направен от Вас и човечеството ще го оцени. С появата на вашите уникални трудове животът ми придоби нов смисъл и ново съдържание. Използвайки случая бих искал не само да изразя думи на благодарност, но и накратко да споделя с Вас своите постижения по отношение на самооздравяването.

Промивам дебелото си черво практически ежедневно, всяка сутрин с приятно-топла чешмяна вода, след което възниква позив и червата ми са чисти и не ме безпокоят цяло денонощие. След такава процедура в корема си усещам необичайна лекота и благодат. Изпражненията в същност на нищо не миришат. Така че всички приказки, че високото промиване на дебелото черво е вредно нямат никакво основание. Самият аз вече в продължение на 30 години промивам дебелото си черво и като пот-твърждение на това е доброто ми здраве.“

Няма подобни на ЗАПЕК ОТ ЕНДОКРИНЕН ПРОИЗХОД.

Yahoo BookmarksTwitterShare

Вашият коментар

Необходимо е да влезнеш в системата за да публикуваш коментар.